Opplysnings- og rusforebyggende foredragsturne for ungdom
Spesielt myntet på ungdoms, videregående og folkehøgskoler

Etter å ha jobbet hver for seg i årevis med forskjellige tiltak og prosjekter med fokus på å bedre livsvilkår for rusmisbrukere og hjemløse i Norge, har Torbjørn Gran og Richard Prøsch fått med seg et robust backingcrew for å skape et interaktivt, ærlig og erfaringsbasert foredrag med fokus på opplysnings- og forebyggende arbeid inn mot ungdoms virkelighets-oppfatning av rus og rusmidler, bruken av dette og hvordan vennegjengen, miljøet og hverdagen påvirker de valgene som blir tatt.

Hvem?

Hva?

Midt i trynet er et levende og interaktivt foredrag. Intervjuobjekter og dialog med salen i for- og etterkant med de gruppene vi skal jobbe mot. Bl.a. vil en del av prosjektet være å samle inn anonyme data i form av spørreundersøkelser blant elever før vi besøker skolene, og kan presentere lokale tilbakemeldinger på en måte som gjør det direkte, ærlig og nært for tilhørerne på hver enkelt plass. På den måten mest sannsynlig kunne påpeke utfordringer i lokalsamfunn/skoler det ikke snakkes høyt om, og skape en bevissthet rundt dette.

"Skal vi nå gjennom hos ungdommen, må det være ærlig og relevant! Vi tror knallharde fakta og dyrkjøpt erfaring er måten å gjøre det på"


En x-faktor i dette foredraget er "elevsamtalen" og dialogen vi vil skape i salen mellom elevene og en fullt fungerende, men fortsatt aktiv rusmisbruker. Richard har ingenting imot å blottlegge seg ved å dele sin historie hvis det kan bidra til at noen kan bli opplyste nok til å ikke gjøre de dårlige valgene han tok i sin ungdom.


Ingen velger å få utfordringer med rus, men alle gjør valg på veien som påvirker det ene eller andre utfallet.

Hvorfor?

Presentasjonsvideo av foredraget

Møt Richard her:

Her får du bli med inn i foredraget med

liveshoots og referanser.

Richard forteller om foredraget, motivasjonen

og hva vi ønsker å oppnå i dialog med ungdommen.

Hvem er vi?

RICHARD PRØSCH

Foredragsholder

Richard har siden ungdomstida hatt store utfordringer med rus og levd liv på gata fra hånd til munn for å overleve. Har i dag fått såpass stell på livet at han har bodd seg til både leilighet og jobb, men er fortsatt i aktiv rus og må hver dag forholde seg til at veien tilbake på gata og et ukontrollert rusmisbruk er farlig nær.

TORBJØRN GRAN

Foredragsholder

Livnærer seg som artist og er daglig leder for organisasjonen Gatelangs som de siste åra har jobbet for støtte til organisasjoner som jobber for bedre livsvilkår for rusavhengige og vanskeligstilte i Norge.

Ga i 2020 ut en dokumentar som belyste nettopp jobben disse organisasjonene gjør, og forskjellen de bidrar til.

KIM BADLISSI

Ressursgruppa

Fagarbeider innen rus og psykisk helse. Gjennom tett og tøft arbeid med mennesker i krevende livssituasjoner har han bred erfaring på feltet, og kunnskap som kan konkretisere problem-stillinger og utfordringer som ligger til grunn for ungdoms valg og handlinger i møte med rus.

LARS KJÆRGAARD

Ressursgruppa

Lars traff Richard i forbindelse med en donasjon til =Kaffe og et prosjekt de jobbet med. Far til to gutter og sitter på den måten på erfaringsbaserte historier fra ungdoms valg og holdninger både før, under og etter videregående skole og russetid. Lars sin motivasjon går på det medmenneskelige, "Det hele handler om å se HVERANDRE!"


Referanser

Dette var rett på sak, ærleg og inderleg! Torbjørn og Richard si nøkterne og direkte formidlingsevne gjorde sitt til at bodskapen trefte både elevane og oss vaksne midt i trynet.

Ragnhild Bruvoll

Rektor, Gloppen Ungdomsskole

TUSEN TAKK for inspirerende foredrag i Florø! Dette gjorde inntrykk på oss alle! 

Elevrådsstyret var veldig tydelige i sin oppsummering: Dette gjorde inntrykk- på en god måte, og la grunn for mange diskusjoner i ungdomsgruppa etterpå. De refererte Richard på mange punkt i foredraget. De likte veldig godt måten foredraget var bygd opp på, og også delen der de fikk vere aktive!

Kari Vårdal

Rektor Florø Ungdomsskole

Ingmar Sægrov

Lærer, Firda Videregående skole

Har aldri sett elevene følge så godt med på et fordrag i skoletida før. Dette foredraget er det perfekte utgangspunktet for foreldre til å starte en god dialog med ungdommen om rus og valg i framtida.


De sa ikke en eneste gang "Ikke ta narkotika". De bare fortalte om konsekvensene og hvordan våre valg påvirka dette. Mange ble engasjerte og ville snakke med Richard og Torbjørn etterpå.

Ungdomsrådet

Sandane

Aktive prosjekt

Ideelt arbeid for å bedre livsvilkår for rusavhengige og

hjemløse i Norge!

Gatelangs har de siste  årene samlet inn nærmere 300.000kr. til Maritakafeen, Blå Kors, =Kaffe, Gateteam Oslo og kirkens bymisjon med ønske om å vise viktigheten og forskjellen de gjør, og VI kan bidra til!

Richards drømmeprosjekt er å få sin egen podcast og videoblogg opp å gå!
Veien til målet er kronglete og lang, og det dukker opp noen uventa humper langs med. Det krever struktur og mye jobb, men denne drømmen skal han gjennomføre. 

Se Gatelangs-

dokumentaren

Mere info på
Gatelangs Facebook

Promovideo for

Richards Popdcast 

Tidligere prosjekt